Българияia

   

 

Доклад на Група държави срещу корупцията (ГРЕКО) (PDF)

Доклад на Европейски съд по правата на човека (ЕCПЧ) (PDF на английски език)
Обобщение по страни на
World Justice Project (PDF на английски език)