Česká republika

   

 

Zpráva o právním státu 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4467

Zpráva Skupina států proti korupci (PDF)

Zpráva Evropský soud pro lidská práva (ECHR) (PDF v angličtině) (PDF englanniksi)
Shrnutí podle zemí
World Justice Project (PDF v angličtině) (PDF englanniksi)

 

ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POHYB PROTI JUSTIČNÍ KORUPCE

Kárné řízení exekutorů https://www.facebook.com/ObranaSpravedlnosti/
GAN Business Anti-Corruption https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/czech-republic/

 

This website is not responsible for the content of any site linked to or from this Site or the technical availability of the linked websites that the user accesses through a "link", inserted into this website. ANVIPED takes no responsibility about any damage incurred when the visitor uses any linked website. Use the linked websites at your own risk and according to the conditions which the website imposes. Please read our disclaimer.