Danmark

   

 

Rapport om retsstatssituationen 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_4467

Rapport fra Gruppe af Stater mod Korruption (PDF på engelsk)

Rapport fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) (PDF på engelsk)
Sammenfatning af lande i World Justice Project
(PDF på engelsk)

 

ORGANISATIONER OG SOCIALE BEVÆGELSER MOD RETLIG KORRUPTION

Retfærdighed skal ske fyldest https://www.facebook.com/groups/387535711334167
Bjørns Retfærdighed https://www.facebook.com/groups/1201638553222454
Retfærdighed og strafudmåling, 2 ord der ikke hører sammen i DK. https://www.facebook.com/groups/238492726161653
PROJEKT FOR RETFÆRDIGHED https://www.facebook.com/groups/838542856167782
Retfærdighed til alle https://www.facebook.com/groups/1450806175215430
Det Korrupte Danmark https://www.facebook.com/pg/DetKorrupteDanmark/
RAVN Focus https://www.facebook.com/RAVNfocus
Stop Skyggepolitik - Pengene frem i lyset https://www.facebook.com/stopskyggepolitik
GAN Business Anti-Corruption https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/denmark/

 

This website is not responsible for the content of any site linked to or from this Site or the technical availability of the linked websites that the user accesses through a "link", inserted into this website. ANVIPED takes no responsibility about any damage incurred when the visitor uses any linked website. Use the linked websites at your own risk and according to the conditions which the website imposes. Please read our disclaimer.