Ελλάδα

   

Έκθεση για το κράτος δικαίου 2022: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4467

Έκθεση της Ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (PDF)

Έκθεση του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (PDF)

Σύνοψη ανά χώρα του World Justice Project (PDF στα Αγγλικά)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Διαφθορά www.facebook.com/groups/diafthoragr
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. www.facebook.com/groups/1655534048099199
Διαφθορά,μιζες,σκανδαλα www.facebook.com/groups/253742668441451
Νέοι κατά της Διαφθοράς. Anti-Corruption Youth Greece www.facebook.com/AntiCorruptionYouthGreece
Νομο δικαιοσύνη www.facebook.com/groups/377004825826398
Αρετή, Αλήθεια, Δικαιοσύνη www.facebook.com/groups/1366129480095263
Επανορθωτική Δικαιοσύνη www.facebook.com/groups/1926472210920248
GAN Business Anti-Corruption www.business-anti-corruption.com/country-profiles/greece/

 

This website is not responsible for the content of any site linked to or from this Site or the technical availability of the linked websites that the user accesses through a "link", inserted into this website. ANVIPED takes no responsibility about any damage incurred when the visitor uses any linked website. Use the linked websites at your own risk and according to the conditions which the website imposes. Please read our disclaimer.