Türkiye

   

 

Yolsuzluğa Karşı Devlet Grubu Raporu (GRECO) (İngilizce dilinde (PDF)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Raporu (AİHM) (İngilizce dilinde (PDF)

World Justice Project ülkeleri tarafından özet (İngilizce dilinde (PDF)