Polska

   

 

Raport Grupa państw przeciwko korupcji (PDF)

Raport Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) (PDF w języku angielskim)

Podsumowanie według krajów World Justice Project (PDF w języku angielskim)

 

ORGANIZACJE I SPOŁECZNE PRZEMIANY PRZED KORUPCJĄ SĄDOWĄ

Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją https://www.facebook.com/KOPiWzK
Prawda polityczna https://www.facebook.com/Prawda-polityczna-361589900716754
Nepotyzm Korupcja Władzy https://www.facebook.com/Nepotyzm.Korupcja
GAN Business Anti-Corruption https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/poland/

 

This website is not responsible for the content of any site linked to or from this Site or the technical availability of the linked websites that the user accesses through a "link", inserted into this website. ANVIPED takes no responsibility about any damage incurred when the visitor uses any linked website. Use the linked websites at your own risk and according to the conditions which the website imposes. Please read our disclaimer.