Sverige

   

 

Rapport från Grupp av stater mot korruption (PDF på engelska)

Rapport från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (PDF på engelska)

Sammanfattning av länder i World Justice Project (PDF på engelska)

 

ORGANISATIONER OCH SOCIALA RÖRELSER MOT RÄTTSLIGA KORRUPTIONER

Centrum för rättvisa https://www.facebook.com/centrumforrattvisa
SSU Rättvisa Tranås https://www.facebook.com/ssutranas
FREE FREEDOM OF SPEECH - EVEN IN SWEDEN https://www.facebook.com/FREE-FREEDOM-OF-SPEECH-EVEN-IN-SWEDEN-420705927945247
GAN Business Anti-Corruption https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/sweden/

 

This website is not responsible for the content of any site linked to or from this Site or the technical availability of the linked websites that the user accesses through a "link", inserted into this website. ANVIPED takes no responsibility about any damage incurred when the visitor uses any linked website. Use the linked websites at your own risk and according to the conditions which the website imposes. Please read our disclaimer.